ĐIỀU KHOẢN CHÍNH SÁCH MONOAPKDL.COM NÊN ĐỌC

Bài viết này sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về các điều khoản và điều kiện sử dụng của monoapkdl.com 

Thông tin chung

Điều khoản sử dụng có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào, và người dùng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên để cập nhật các thay đổi. 

  • Nếu người dùng không đồng ý với những thay đổi trong tương lai, bạn có quyền không sử dụng trang web. 
  • Nếu người dùng tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận những điều khoản mới đã được cập nhật.

Điều khoản bổ sung

Trên trang web những file mà người dùng có thể tải xuống khi bạn tải file tức là bạn đã đồng ý tuân thủ những nguyên tắc và quy tắc đó khi sử dụng các dịch vụ đó trên trang web.

Chính sách giao hàng điện tử và sự đồng ý của bạn

Khi người dùng đồng ý cung cấp những thông tin như gmail hoặc SĐT tức là bạn đã đồng ý rằng trang web có thể gửi thông báo, thỏa thuận và thông tin khác liên quan đến trang web qua email hoặc các phương tiện điện tử khác. 

Nếu người dùng không đồng ý nhận thông báo điện tử nữa, bạn có thể ngừng sử dụng trang web.

Sẵn sàng dịch vụ. 

Như bạn đã biết monoapkdl là trang web cung cấp những tin tức liên quan đến game và chúng tôi mong muốn cung cấp một trang web ổn định và đáng tin cậy, nhưng có thể có những trường hợp mà trò chơi và dịch vụ không khả dụng do bảo trì hệ thống hoặc sự cố kỹ thuật. Trang web cũng có quyền tạm dừng hoặc xóa vĩnh viễn bất kỳ trò chơi hoặc dịch vụ nào mà không có sự đồng ý của người dùng hoặc thông báo trước. Trang web không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào người dùng phải chịu do trò chơi hoặc dịch vụ không khả dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, như địa chỉ IP, tên, địa chỉ email và thông tin khác mà bạn có thể cung cấp khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Monoapkdl cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó một cách hợp pháp và công bằng. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu hoặc khi bạn tương tác trực tiếp với trang web của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và không được chia sẻ với bên thứ ba ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ pháp luật.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi cũng đề cập đến việc sử dụng “cookies”. Cookies là các tệp nhỏ chứa thông tin mà trang web gửi cho trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể tắt cookies trong trình duyệt của mình nếu bạn muốn.

Trang web Monoapkdl cũng có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được nội dung và chính sách quyền riêng tư của các trang web bên ngoài đó. Khi bạn click vào một liên kết và rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên đọc và hiểu chính sách quyền riêng tư của trang web đó.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên hệ và gửi thông tin liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo và tiếp thị từ chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và sẽ tuân thủ theo các yêu cầu của bạn.

Quy tắc ứng xử của người dùng

Người dùng có thể bị cấm hoặc tài khoản bị đình chỉ hoặc chấm dứt nếu sử dụng ngôn ngữ không phù hợp hoặc có hành vi không phù hợp theo định nghĩa của trang web. monoapkdl không chịu trách nhiệm về nội dung, bài đăng và thông tin liên lạc của người dùng, và người dùng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Giới hạn tuổi

Monoapkdl được thiết kế để thu hút nhiều khách hàng, và trẻ em dưới 13 tuổi có thể đăng ký tài khoản dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trách nhiệm đánh giá xem trang web phù hợp với trẻ em hay không là của cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. Mọi thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web và dịch vụ của trang web bởi trẻ nhỏ dưới 13 tuổi sẽ là trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Trong tổng thể, bài viết này giúp độc giả hiểu rõ về các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web monoapkdl , và nhấn mạnh vai trò của người dùng trong việc tuân thủ các quy định và quy tắc này.